Често казваме, че природата на България е неповторима. Толкова често, че дори вече го приемаме за даденост и не се замисляме! Но и също толкова често получаваме потвърждение за красотата на нашата страна по различни поводи. Този път в това ни убеждава документалната поредица „Rewilding the Iron Curtain“, посветена на европейската инициатива ”Зелен пояс” (European Green Belt Initiative).

В своите серии, младата режисьорка Алис Уайтхаус, която работи заедно с операторката Ана Акоманоай, разказва за опазване на местообитания и редки видове по цялото протежение на бившата ,,Желязна завеса“ – от Балтийското крайбрежие, и Скандинавия до бреговете на Адриатическо и Черно море. Във фокуса попадат девствени територии, които са в основата на концепцията за така наречения “Зелен пояс” и трансграничното им опазване. Отделен епизод е посветен на България и работата на “Зелени Балкани” по възстановяване на белошипата ветрушка в Сакар, като част от проекта ,,Живот за белошипата ветрушка“, изпълняван по Програма LIFE на Евройпейския съюз.

А също така, в този емблематичен район на Зеления пояс, “Зелени Балкани” в партньорство с турската организация ,,Обратно към природата“, работят за опазването и на царския орел в трансграничните територии на Сакар и Странджа в двете съседни държави. Партньорството е част от мащабния международен проект BESTbelt, координиран от германската EuroNatur Foundation с финансовата подкрепа на ЕС, който обединява различни природозащитни проекти в редица страни от обхвата на Европейския зелен пояс.

Алис Уайтхаус е режисьор и фотограф с интерес към темите за опазването на дивата природа и човешката история, със специален фокус върху това как създадените от човека граници влияят на движението на дивата природа и застрашават уязвимите видове. Тя получи финансиране от Националното географско дружество през 2021 г. за създаването на уеб сериал, озаглавен „Rewilding the Iron Curtain“. Този проект се фокусира върху Европейския зелен пояс – екологичен коридор, следващ оригиналния маршрут на Желязната завеса. В период на подновено политическо напрежение и несигурност, тази поредица от пет части представя някои от природозащитниците и обучителите, работещи неуморно за защита на уязвими видове и местообитания по Зеления пояс, както и предизвикателствата, пред които са изправени по пътя.
www.nationalgeographic.bg

Напиши коментар Коментари

Оставете коментар

Mandatory fields are marked with *