Излезе от печат книгата „Бежанският въпрос в българо-турските отношения и установяването на източнотракийски бежанци в България през периода 1913 – 1925 година“. Автор на монографията е д-р Иванка Делева, уредник в отдел „История“ на РИМ – Бургас. Научни рецензенти на изданието, което представлява докторската дисертация на автора, защитена през март 2024 година, са проф. дин Щелиян Д. Щерионов от Институт за изследване на населението и човека при БАН и доц. д-р Стефан Минков от Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“. Монографията е отпечатана в издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“.

Бежанското движение към България от началото на XX век има многостранно отражение върху историческото развитие на страната ни и не спира да предизвиква различни въпроси, някои от които все още очакват своите отговори. В този контекст настоящият труд, в който основен обект е проучването на източнотракийските бежанци, установили се в Бургаска област през периода 1913 – 1925 година, е стъпка в преодоляването на съществуващите изследователски непълноти в това направление. В географски аспект изследването обхваща част от териториалната определеност на тогавашния Бургаски окръг, обемайки територията на съвременната Бургаска област.

Особено влияние върху изследваните процеси в посочената времева рамка, има развоят на българо-турските отношения, поради това тяхната роля като предпоставка за зараждането на проучваните движения също е предмет на научна разработка.

Напиши коментар Коментари

Оставете коментар

Задължителните полета са маркирани със*

Loading...