Такъв пореден малък проект е изпълнен на площад „Св. св. Кирил и Методий“. Обособено е ново пространство за отдих и комуникация, като жива връзка между ул. „Алеко Константинов“ и обновения Етнографски музей.

Визията представя модерна органична вълнообразна форма, вдъхновена от морето и търсеща формиране на характерна за града идентичност. Основното тяло представлява вълна от четири прогресивно намаляващи части, които оформят три сектора за сядане с различни по височина седалки и облегалки, с един последен сектор, служещ за декоративно озеленяване.

Финансирането е осигурено по проект BG16RFOP001-1.004-0015-C02: „Път на културно-историческите ценности през вековете – изпълнение на консервационно-реставрационни дейности в сградата на Етнографския музей и прилежащото дворно пространство и изграждане на Улица на занаятите“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“.

Изпълнител на проекта е ГРИД-АИ – студио за високотехнологична архитектура и нестандартен дизайн.

Напиши коментар Коментари

Оставете коментар

Mandatory fields are marked with *