С друго свое решение кабинетът осигури допълнителни трансфери от 720 000 лв. за нейното финансиране.

Чрез новата програма ще се осигури непрекъснатото функциониране до края на годината на седемте центъра „Домашни грижи“ в общините Видин, Монтана, Белоградчик, Оряхово, Бяла Слатина, Криводол и Враца и на Контролно-комуникационния център в град Враца. След това предоставянето на услуги в домашна среда ще бъде надградено по процедура от Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027 г.

Услугите по Програмата ще се предоставят по модела на приключилия проект на Българския Червен кръст „Иновативни модели за грижи в общността за хора с хронични заболявания и трайни увреждания“, изпълняван в партньорство с Министерството на труда и социалната политика, Министерството на здравеопазването и Норвежката асоциация на общините с подкрепата на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г. Ще бъдат запазени екипите от медицински сестри и домашни помощници.

Средствата за предоставянето на услугите ще се осигурят от държавния бюджет по бюджетите на общините Видин, Монтана, Белоградчик, Оряхово, Бяла Слатина, Криводол и Враца.

Напиши коментар Коментари

Оставете коментар

Mandatory fields are marked with *