Запитването става чрез сайта на Младежкия международен център: https://yicburgas.bg/, в секция Контакти, където се зарежда падащо меню с форма за заявки. След попълване на заявката екипът ще се свърже с организаторите за уточняване на подробности около събитието.

Сред първите гостуващи събития е кинофестивалът „Срещи на младото европейско кино“, който ще се проведе в периода 19 – 21 януари и част от прожекциите ще бъдат в зрителната зала на Центъра.

Важно е да се знае, че Младежкия център все още се намира в проектна фаза, поради което до 30.04.2024 г. желаещите да ползват капацитета на сградата трябва да имат предвид, че там не могат да се провеждат дейности от комерсиален характер. Информацията засяга организатори на школи по изкуства, спорт и извънкласни занимания. За сметка на това такива дейности могат да се извършват безвъзмездно, а до края на проекта образователни и младежки организации, както и НПО–та в младежкия сектор (включително от региона и страната), могат да провеждат мероприятията си напълно безплатно.

Програмата на Младежкия център, както и съпътстваща информация за целите и мисията на екипа, може да следите в социалните мрежи: https://www.facebook.com/YICBurgas, https://www.instagram.com/yicburgas/ и https://yicburgas.bg/

*Проект № BGLD-2.001-0002 „Създаване на Младежки международен център – Бургас“ се реализира по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021.

Напиши коментар Коментари

Оставете коментар

Mandatory fields are marked with *