„Сдружението е създадено, за да популяризира българската черноморска дестинация като предпочитана туристическа дестинация в Европа и света и да издига престижа на българското Черноморие като привлекателен обект за инвестиции и търговско сътрудничество. Съгласно устава на сдружението годишният членският внос на общините се определя като процент от годишния приход от туристически данък. Към момента, към Алианс „Българско Черноморие“ не са привлечени нито други черноморски общини, нито Министерството на туризма. Видно и от дигиталната платформа под бранд „Българско Черноморие“ приоритетно се рекламира и развива българско Северно Черноморие. Не се полагат очакваните усилия по позициониране на южното като атрактивна, иновативна и устойчива туристическа дестинация Не е осигурена среда за сътрудничество между местните представителите на туристическия бранш и авиационния сектор, а продължава да се разчита на ресурс от общините“, пише в мотивите си кметът на Бургас Димитър Николов.

Неспазването на направената заявка за подпомагане на община Бургас в цялостната ѝ политика за осигуряване на така необходимия въздушен транспорт до всички важни европейски дестинации води до извода, че участието ѝ в това сдружение няма да доведе до постигане на формално посочените цели, се посочва още в докладната.
източник:БТА

Напиши коментар Коментари

Оставете коментар

Mandatory fields are marked with *