Идеята възниква след внимателен анализ на необходимите промени в работата на институциите след влизането в сила на Закона за български жестов език. Целта на нашия екип е осигуряване на достъп до статичното, а не само моментния поток от информация. Общинските експерти се довериха на професионалния екип на Фондация „Заслушай се“ и заедно разработиха план за реализиране на дейностите.

Ключово бе привличането на глухи младежи от местната общност при всяка стъпка на инициативата. За целта бяха подбрани двама млади лидери, които преминаха специална подготовка за поведение и представяне на жестов език пред камера. Паралелно с това представители на администрацията подбраха и адаптираха първото съдържание, достъпно за целевата група. Следваше същинската работа, която вече приключва. В резултат се създаде и внедри модел за пълноценно и равно участие на представители на местната общност в обществените дела. А взаимодействието между двете страни повиши знанието и разбирането за работата, нуждите и възможностите за оптимизиране на сътрудничеството между тях.

Предстои провеждане на информационно събитие и среща с по- широк кръг от експерти от публичната администрация за запознаване с новосъздадените възможности. В момента тече и планиране на следващите стъпки за разширяване и подобряване ефективността на модела.

Дейностите по проекта се реализират с финансовата подкрепа на посолството на САЩ в България.

Напиши коментар Коментари

Оставете коментар

Mandatory fields are marked with *