Община Бургас ще продължи да предоставя хранителна помощ на крайно нуждаещи се. Това стана възможно, след като местната администрация за поредна година подготви проект по новата програма „Топъл обяд в условията на пандемията
от COVID-19“ на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица, Европейския съюз и с финансиране по линия на механизма REACT-EU.

Целта на новата програма е подкрепа за задоволяване на базовата нужда от храна на хората, които се нуждаят от социална закрила в най-висока степен, а реалното й изпълнение ще продължи до 31-ви юли. Хората, които могат да се възползват от услугата са:

1. Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност – хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията.

2. Лица, на които е предоставена временна закрила във връзка с масово навлизане на разселени лица от Украйна.

3. Лица, поставени под карантина – без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа.

4. Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

Желаещите да получават топъл обяд следва да подадат следните документи:

1. Заявление-декларация (по образец, Приложение 2);

2. Декларация за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация (по образец, Приложение 20).

Посочените документи могат да бъдат получени и подадени в Центъра за административно обслужване на граждани /деловодство/, на ул. „Александровска” 26, всеки работен ден от 08:30 часа до 17:15 часа, както и да бъдат изтеглени от сайта на Община Бургас – www.burgas.bg, на Раздел „Социални дейности“ – „Програми и проекти“ или направо на следния линк: https://www.burgas.bg/bg/info/index/1623

Желаещите да ползват социалната услуга ще бъдат одобрявани от Дирекция „Социално подпомагане“ – Бургас, която ще изготви списъци с хората, които отговарят на посочените критерии.

Програмата „Топъл обяд“ е част от цялостната социална политика, която Община Бургас прилага в подкрепа на хората, които са в най-голяма нужда, живеят в лишение и в риск от социална изолация.

Повече информация можете да получите всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа на следните телефони: 056 907 413 и 056 841 878.

Напиши коментар Коментари

Оставете коментар

Mandatory fields are marked with *