Проектът се нарича Zero Carbon Infrastructure (ZCI) и стартира през март тази година. Той е финансиран от програма Interreg Europe.

Чрез „Зелената сделка“ ЕС си постави амбициозни цели за декарбонизиране на транспорта. Според изследвания на Европейската агенция по околна среда (ЕАОС) автомобилният транспорт допринася за най- големия дял от общите транспортни емисии (през 2019 г. 72% от всички парникови газове от вътрешния и международния транспорт) като 23% от транспортните емисии на парникови газове в ЕС идват от градските райони.

Четиригодишният проект си поставя амбициозна цел да подкрепи 8 града и региона в цяла Европа в усилията им да развият „зеления“ транспорт и инфраструктура с нулеви въглеродни емисии на техните територии.

За постигането на тази цел 8 партньора, ръководени от администрацията на окръг Кроноберг – Швеция, и подпомагани от Университет „Еразъм“ – Ротердам, ще си сътрудничат, като търсят и тестват практически решения за преодоляване на предизвикателствата, пред които са изправени:

– Частни (електрически) превозни средства: инфраструктура за зареждане – бариери и решения;

– Устойчива градска логистика;

– Бизнес моделът на устойчива градска мобилност – стимули, които изграждат търсенето за декарбонизирани транспортни решения;

– Преход към мобилност с нулеви въглеродни емисии: обществено приемане и комуникация.

Дейностите по проекта ще подкрепят обществените организации чрез:

– Идентифициране и споделяне на добри практики за справяне с предизвикателствата;

– Изграждане на капацитет на 8 публични органа чрез обучение и трансфер на знания;

– Подобряване на 8 подходящи политически инструмента за осигуряване на необходимата инфраструктура и създаване на доверие на пазара.

Четиригодишният проект ZCI има общ бюджет от € 2 085 629, 00, като € 1 650 049, 20 са предоставени от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР).

Консорциумът по проекта ZCI се състои от 8 партньора (градски и областни администрации) и 1 партньор, който да им помага в намирането на правилните решения:

Окръжен административен съвет на Кроноберг, Швеция – водещ партньор

Регионален съвет на Кайнуу, Финландия

Център за развитие, гр. Кран, Словения

Община Бургас, България

Правителство на Навара – Генерална дирекция за промишленост, енергетика и стратегически проекти, Испания

Градски съвет на Корк, Ирландия

Град Мехелен, Белгия

Град Парма, Италия

Университет „Еразъм“ Ротердам, Холандия

За повече информация относно целите, дейностите и очакваните резултати на проекта можете да посетите уебсайта на проекта https://interregeurope.eu/zci или да се свържете с Ивайло Трендафилов, главен експерт в Община Бургас, 056 841193, [email protected].

Напиши коментар Коментари

Оставете коментар

Mandatory fields are marked with *