Променя се начинът на изработване на годишните инвестиционни програми на ВиК дружеството по общини. Днес в Областна администрация Бургас се проведе редовно заседание на Асоциация „ВиК“, с председател областният управител проф. Мария Нейкова. На работната среща присъстваха кметовете и заместник-кметове на общините от Бургаска област с мандат да гласуват инвестиционната програма на ВиК дружеството и ръководството на ВиК -Бургас. Кметовете поставиха редица проблеми и настояха за търсене на решение – липсата на дежурни ВиК екипи, синхронизиране на строителните дейности от общините с подмяна на подземната инфраструктура от ВиК, качествено възстановяване на прокопаванията, включване на приоритетни обекти на общините в инвестиционната програма на ВиК-Бургас, засилване на контрола върху фирмите, които възстановяват пътните настилки след ремонт и др.
За да се синхронизират инвестиционните планове на ВиК дружеството с капиталовите програми на общините и да се избегнат пропуски, проф. Нейкова взе решение в рамките на 15 дни, считано от 08 май 2024 г. да се организират срещи между кметовете и ВиК операторът по места, на които да се обсъдят приоритетите на общините и възможностите на ВиК оператора. С цел подобряване на комуникацията такива срещи ще провеждат вече всяка година преди приемането на капиталовите програми и бюджета на общините, с цел страните да синхронизират инвестиционните си намерения и възможности, за да се защити обществения интерес.
Желанието на областния управител е ВиК дружеството да работи по интензивно по създаването на подземен кадастър за цялата Бургаска област, за да се установи пространственото положение на всички подземни проводи и съоръжения. На тези планове се отразяват и основните технически характеристики на подземните проводи и съоръжения.
Присъстващите кметове и заместник-кметове с мандат, даден им от общинските съвети да гласуват, приеха единодушно инвестиционната програма по общини във ВиК сектора с решение през юли да се гласува актуализираната и подобрена инвестиционна програма на ВиК дружеството.

Напиши коментар Коментари

Оставете коментар

Mandatory fields are marked with *