Културни организации, юридически лица, творци, упражняващи свободни професии в сферата на културата от община Бургас, съгласно ЗДДФЛ, могат да подават своите проектни предложения онлайн, като финансови средства ще се предоставят след провеждане на конкурс по реда и при условията на Правилника на Фонда.

Кандидатите по Направление 1 могат да са от друго населено място, при условие, че последните, при осъществяването на проекта ще включат творци, развиващи културна дейност на територията на Община Бургас и/или проектът ще се реализира изцяло или частично на територията на Община Бургас

В Сесия 3 може да се кандидатства по следните направления:
Направление 1 – „Нови фестивали и други културни събития“;
Направление 2 – „Традиционни и утвърдени фестивали, конкурси, концерти и други събития от културния календар на Община Бургас“;
Направление 3 – „Подпомагане мултиплицирането на проекти, финансирани по този Правилник и вече представени пред публика“;
Направление 5 – „Подпомагане заснемането на филми и ТВ сериали на
територията на Община Бургас“;
Направление 6 – „Мобилност“.

Периодът за кандидатстване през електронната система на Фонд „Култура“ е от 1 ноември до 15 декември 2023 година.

Адресът на електронната система по Фонд „Култура“ на Община Бургас е: https://www.culturefundburgas.bg/Site

Напиши коментар Коментари

Оставете коментар

Mandatory fields are marked with *