С водородната зарядна станция, която е част от инфраструктурата на полевата лаборатория „Интегрирани енергийни системи“ на ЦК „Хитмобил“, се поставя началото на водородната електрическа мобилност в страната. В изграждането на обекта основните изпълнителски дейности са дело на фирмите „Делектра“, „Аквахим“ и „Монбат“.

Водородната зарядна станция, изработена от австрийската фирма EDC-ANLAGENTECHNIK, има възможност за зареждане при двете стандартни налягания за компресиран водород – 350 и 700 бара. Водородът може да постъпва в зарядната станция през два входа. Единият е свързан към електролизьор с капацитет 8,5 килограма на денонощие, който произвежда на място водород с възобновяема енергия от фотоволтаичния парк в полевата лаборатория.

Произведеният по този начин водород е с много висока чистота, достатъчна за директно използване в транспортни средства. Чрез втория вход водородът може да постъпва от бутилкови групи, доставени от други източници, което позволява при необходимост да се постигне по-голям капацитет на зареждане на станцията. В съдовете за високо налягане на станцията могат да се съхраняват до 70 килограма компресиран водород, с който може да се осигури до 7000 километра пробег. Възможностите й за компресиране на водорода са от порядъка на 40-50 килограма на денонощие, което е достатъчно за ежедневно зареждане на 10-15 автомобила или на два автобуса.

Веднъж компресиран в съдовете за високо налягане, водородът може да се използва за зареждане на автомобили, без процесът на зареждане да изисква външна енергия. Това е едно от предимствата на водородната мобилност, особено в моменти на върхово потребление на електрическа енергия.

С откриването на водородната зарядна станция започва реализацията и на планираната научноизследователска програма на ЦК „Хитмобил“ за производство на водород чрез електролиза на вода с електроенергия от ВЕИ и използването му в транспортния сектор. Амбицията на екипа е чрез проактивно сътрудничество с бизнеса да се демонстрират възможностите на водородните технологии и по този начин да се даде позитивен импулс за ускореното им въвеждане в страната, отбелязват от БАН.

Както БТА писа, на заключителна пресконференция през декември 2023 г. на Центъра за компетентност „Хитмобил“ беше представена полевата лаборатория „Интегрирани енергийни системи“. Специално внимание беше обърнато на първата в България водородна зарядна станция, която вече е част от инфраструктурата на ЦК „Хитмобил“. Събитието се състоя в конферентната зала на водещата организация – Институт по електрохимия и енергийни системи (ИЕЕС) „Акад. Евгени Будевски“ при БАН, и беше открито от директора на института доц. д-р Пламен Николов.

“Проектът „Хитмобил“ не е важен единствено за нас, той е важен за цялата страна, защото е част от нашите усилия да превърнем България в лидер на чистата енергия и да допринесем в борбата срещу изменението на климата”, каза доц. Николов.

На събитието чл.-кор. Евелина Славчева направи презентация, с която отбеляза някои от най-важните постижения през времето за изпълнение на проекта “Център за компетентност Хитмобил – технологии и системи за генериране, съхранение и потребление на чиста енергия“, като проследи накратко хронологията по реализирането му. Тогава стана известно, че дейностите по проекта се извършват в шест специализирани лаборатории у нас.

Водородната зарядна станция и един водороден автомобил, които са част от полева лаборатория „Интегрирани енергийни системи, която пък е част от инфраструктурата на Центъра по компетентност (ЦК) „Хитмобил“, са първите в България и региона. Това каза през януари тази година в интервю за БТА Благой Бурдин, който е доцент в Института по електрохимия и енергийни системи (ИЕЕС) към Българската академия на науките (БАН) по повод първата у нас водородна зарядна станция.

В интервюто за БТА доц. Бурдин обясни тогава, че този водороден автомобил, който бе представен от ЦК „Хитмобил“, е в серийно производство, наличен е и остава да има търсене. Той обясни, че цената на един водороден автомобил не е по-различна от тази на висок клас батериен (бел. авт. – изцяло електрически) автомобил, защото са еквивалентни.

На въпрос защо водородните автомобили не навлизат все още в масова употреба, Бурдин отговори, че проблемът е в инфраструктурата. Ако електромобилите могат да се заредят дори у дома, при водородните автомобили не е така. За да се съхрани необходимото количество водород в резервоар, е необходима водородна станция. Тя представлява компресорна станция, която компресира водорода до необходимото налягане. Това съоръжение е доста специфично. Подобна компресорна станция все още е доста скъпа и за малък мащаб все още няма смисъл. Това, което от години се говори, е, че трябва да се прескочи тази първа стъпка, която е най-трудната. Дори не говорим за една станция, а за определен брой зарядни станции на определени разстояния, за да се създаде тази критична инфраструктура, допълни доц. Бурдин. Той уточни тогава, че в транспорта се използва чист водород, за да не се повреди горивната клетка на автомобила.
БТА

Напиши коментар Коментари

Оставете коментар

Mandatory fields are marked with *