Площадка за интерактивно обучение по безопасност на движението по пътищата бе открита в ОУ Св. св. Кирил и Методий”, с. Карагеоргиево.

Съоръжението е изградено в двора на училището, до спортния комплекс.

Финансирането на проекта е по Национална програма на МОН „Осигуряване на съвременна образователна среда“, Модул „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“, като училището участва и със собствени средства.

Площадката е с размери 11 на 6 метра, с подходяща маркировка, обособени са няколко кръстовища. В рамките на проекта са закупени светофари, пътни знаци, велосипед с предпазни каски, програмируем учебен робот, сигнални жилетки, конуси, табла за обучение, симулативни очила и друго оборудване. То ще се ползва за обучението по БДП за редовните учебни занятия и заниманията по интереси.

Учителите са категорични, че благодарение на интерактивната открита площадка и обучителните материали занятията за учениците ще бъдат по-интересни и достъпни. Първите уроци вече започнаха под ръководството на класните ръководители.
Учениците имаха въмножност нагледно да се запознаят с пътните знаци и основните правила за движение. Интерес предизвикаха и симулативните очила, които показват как шофьора „вижда“ през деня и нощта, ако е употребил алкохол.

Напиши коментар Коментари

Оставете коментар

Mandatory fields are marked with *