Първият компонент на проекта включва събиране на наземни данни за щетите, нанесени на украинските земеделски земи, които след това се използват за анализ на степента на замърсяване на почвата и калибриране на данните от дистанционното наблюдение.

Вторият компонент се фокусира върху разработването на приложение за картографиране на земеделските земи, за да се документират опасностите и замърсяването и да се даде приоритет на земята за производство и възстановяване.

Третият аспект включва обучение на експерти, които не са бойци, които да инспектират и анализират замърсените земеделски земи и да допринесат за усилията за картографиране на земята.

Четвъртият компонент има за цел да улесни изчистването на украинските земи, за да възстанови селскостопанската производителност. Този проект ще даде възможност на украинските фермери да избегнат опасни райони и да дадат приоритет на земята за целенасочено изичстване. Данните, събрани от този изследователски проект, ще помогнат за информирането на правителствените агенции, гражданските общества и други заинтересовани страни, пишат изследователите.

Напиши коментар Коментари

Оставете коментар

Mandatory fields are marked with *