Той бе представен пред жителите на трите града на обществени обсъждания, организирани от областните информационни центрове.
На срещите присъстваха професори по медицина, университетски преподаватели, общински съветници, лекари, граждани и медии.
Концепцията на Бургас за интегрирана здравна грижа на деца има категоричната подкрепа на 18 общини, които с решения на своите общински съвети изразиха желанието си за реализацията на проекта. Партньори в него освен общините са още университети, неправителствени организации, училища, публични институции, както и Министерството на здравеопазването.
Интегрираният проект за педиатрична здравна грижа обхваща областите Бургас, Стара Загора, Сливен и Ямбол. Той включва 24 проектни идеи, които ще бъдат реализирани във всички общини от Югоизточния регион, а целта е да се подобри здравната, социалната, културната и спортната инфраструктура и достъпа до здравни услуги на подрастващите.
С набелязаните дейности ще се оптимизират извънболничните грижи и болничната помощ, ще се създаде център за профилактика, единен денонощен координационен център и др. Интегрираният проект включва серия от дейности във всички общини от региона, свързани с детското здравеопазване, създаването на кабинети за профилактика на подрастващите, инвестиции в педиатричните отделения в УМБАЛ Стара Загора, както и изграждането на Многопрофилна болница за активно лечение на детски болести в Бургас.
Проектът предвижда още създаването на Югоизточен иновационен център по генетика и биотехнологии за ранна диагностика на окногологични заболявания и редки болести при децата чрез генетични изследвания.
Екипът на Община Бургас е разработил и няколко важни програми, свързани с подкрепа на дуалното обучение, мерки за подкрепа на продължаващото обучение в здравеопазването и осигуряване на специализации, както и програми за профилактика на отделни заболявания в детска възраст. Предвидено е и здравно училище за родители.
Ръководителят на проекта Мария Куманова запозна присъствалите на обществените обсъждания с напредъка на строителството на детската болница в Бургас, която ще обслужва малките пациенти от целия Югоизточен регион. Тя отговори на въпроси, свързани с разработването на програми за привличане и обучение на кадри за бъдещото здравно заведение, с идеята за денонощен център, който да подпомага родителите при здравословен проблем на детето и насочването им към определена здравна грижа и др.
Присъстващите на срещите споделиха важността на разработения от Община Бургас интегриран проект за здравна педиатрична грижа и очакването за реализацията му.

Напиши коментар Коментари

Оставете коментар

Mandatory fields are marked with *