На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и чл. 29, ал. 2 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане изпълнение и отчитане на бюджета на Община Бургас и Приложение №1 към наредбата.

Обсъждането ще се проведе при следния дневен ред:

Представяне на основните показатели на проекта за бюджет за 2024 г.
Обсъждане, коментари, мнения, въпроси, становища и предложения във връзка проектобюджета за 2024 г.

Материал, представящ основните показатели на проекта за бюджет в достъпен формат и вид за гражданите и всички заинтересовани страни, е публикуван в официалния сайт на Община Бургас:

https://www.burgas.bg/bg/2024/proektobyudzhet-2024-g

Становища и предложения във връзка с проектобюджета на Община Бургас за 2024 г. могат да се правят лично, по време на публичното обсъждане или да се изпращат писмено чрез деловодството на Община Бургас или на е-mail: [email protected].

Напиши коментар Коментари

Оставете коментар

Mandatory fields are marked with *