Биоцидният препарат, който ще се използва e:

ВЕКТОБАК 12 АС

АДВ – BACILLUS THURINGIENSIS, ПОДВИД. ISRAELENSIS, СЕРОТИП – H-14 (ЩАМ AM65-52)– 11,61G/100G.

РАЗРЕЖДАНЕ – НИСКА ПЛЪТНОСТ – 0.25 – 1.25 Л/ХА; ВИСОКА ПЛЪТНОСТ – 1.5 – 2.5 Л/ХА.

РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПУСКАНЕ НА ПАЗАРА – № 2443 – 1/20.09.2018 Г.

Биологичния ларвицид е абсолютно безвреден за пчели, риби, птици и бозайници.

С обработката на биотопните зони се очаква да се намали популацията на комари.

Напиши коментар Коментари

Оставете коментар

Mandatory fields are marked with *