Организатор на срещата бе Председателят на Общински съвет – Бургас – проф. д-р Севдалина Турманова, която е член на Управителния съвет на НАПОС. В началото на събитието тя запозна присъстващите с мащабния проект за създаването на Педиатрична болница в Бургас, който е приоритетен за града във сфера здравеопазване.

Членовете на сдружението очертаха конкретни законодателни предложения в Закона за местното самоуправление, които да бъдат отправени до Народното събрание. Сред тях бе необходимостта от добре подготвени юридически кадри с цел подпомагане дейностите по изработването и промените на подзаконовите актове като наредби, правилници и др. решения.

Председателите на югоизточните общински съвети визираха сходни проблеми и предложиха различни начини за тяхното разрешаване – чрез обучения, обмяна на опит, консултации с различни експерти в конкретни области.

Присъстващите се обединиха около идеята, че е необходимо да се излезе от закостенялостите на част от текстовете, които устройват закона за местното самоуправление и да се върви в посока по-гъвкави и съвременни решения в синхрон с новото време, в което живеем. Всеобщо е мнението, че е нужна по-голяма прозрачност, по-широка възможност гражданите да участват в управлението и намирането на добри решения посредством осигуряването на достъп чрез електронни и онлайн платформи.

Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България е основано преди 18 години. В нея членуват над 190 председатели на местни парламенти в България, като броят им ежегодно се увеличава с приемането на нови членове. На настоящото събрание към националната асоциация се присъедини и Председателят на Общински съвет – Сунгурларе – Ружди Хикмет Хаджен.

Сред основните цели на сдружението са сътрудничество и посредничество между общинските съвети при разработването на обща стратегия и реализиране на програми за укрепване на местното самоуправление и гражданското общество, както и за устойчиво развитие на органите за местно самоуправление; повишаване знанията и уменията на председателите на общински съвети и на общинските съветници с оглед по-силно и насочено към гражданите местно самоуправление; изучаване и разпространение на българския и чуждестранния опит в областта на местното самоуправление; разширяване и обогатяване на общественото разбиране за ролята и важността на местното самоуправление, както и участието на гражданите в него.

На 27 май в Бургас беше проведена и работна среща на бургаските общински съветници с членовете и екипа на Общински съвет – Казанлък. Присъстващите обмениха опит и споделиха добри практики от работата на двете институции.

Напиши коментар Коментари

Оставете коментар

Mandatory fields are marked with *