През март 2024 г. в страната са функционирали 2 213 обекта с 10 или повече
легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване
(виж табл. 1 от приложението), с 62.9 хил. стаи и 130.0 хил. легла в тях. В сравнение
със същия месец на предходната година местата за настаняване се увеличават с 4.2%,
а броят на леглата в тях – с 4.7%.
Общият брой на нощувките е 1 074.8 хил., или с 4.6% повече в сравнение с
година по-рано. Българските граждани са реализирали 733.0 хил. нощувки, а
чуждите – 341.8 хиляди.
В местата за настаняване с 4 и 5 звезди са реализирани 77.6% от общия брой
нощувки на чужди и 44.9% – на български граждани. В 3-звездните са осъществени
15.6% от нощувките на чужди и 28.2% – на български граждани, докато в 1 и 2 звезди
те са съответно 6.8 и 26.9%.
Броят на пренощувалите лица1 се увеличава с 9.7% в сравнение със същия месец
на 2023 г. и достига 497.2 хил., като е отчетено увеличение както при българските
граждани – с 11.9%, така и при чуждите – с 4.1%. Нощувалите български граждани са
366.1 хил. и са реализирали средно по 2.0 нощувки. Чуждите граждани са 131.1 хил.
със средно по 2.6 нощувки, като 77.7% от тях са пребивавали в местата за
настаняване с 4 и 5 звезди.
Приходите от нощувки се увеличават със 17.4% спрямо същия месец на
предходната година и достигат 93.5 млн. лв., като 58.8 млн. лв. са от български
граждани, а 34.7 млн. лв. – от чужди граждани.

Напиши коментар Коментари

Оставете коментар

Mandatory fields are marked with *