* НАПОМНЯМЕ НА ГРАЖДАНИТЕ, ЧЕ НОВ ОТОПЛИТЕЛНЕ УРЕД СЕ ПРЕДОСТАВЯ СРЕЩУ ВРЪЩАНЕ НА ОТОПЛИТЕЛЕН УРЕД, КОЙТО ИЗПОЛЗВА ДЪРВА/ВЪГЛИЩА.

* ТЕЗИ ДОМАКИНСТВА, КОИТО НЕ СЕ ОТОПЛЯВАТ С ПЕЧКА НА ДЪРВА/ВЪГЛИЩА, СА НЕДОПУСТИМИ ПО ПРОЕКТА.

* НЕДОПУСТИМИ СА И ТЕЗИ ДОМАКИНСТВА, СВЪРЗАНИ КЪМ ТОПЛОФИКАЦИЯ, КОИТО СЕ ОТОПЛЯВАТ С ПАРНО.

Подписването се осъществява по следния начин:

1. За домакинствата от кв. „Лозово“:

В периода 31 юли – 4 август 2023 г. домакинствата, одобрени за подмяна на старите печки на твърдо гориво с нови екологични уреди по проект „Намаляване замърсяването с фини прахови частици в кв. „Долно Езерово“, гр. Бургас“, могат да подпишат договорите за предоставяне на заявените уреди в кметство „Лозово“, всеки работен ден, в рамките на обявеното работно време на администрацията.

2. За домакинствата от кв. „Долно Езерово“:

В периода 24-31 юли 2023 г. домакинствата, одобрени за подмяна на старите печки на твърдо гориво с нови екологични уреди по проект „Намаляване замърсяването с фини прахови частици в кв. „Долно Езерово“, гр. Бургас“, могат да подпишат договорите за предоставяне на заявените уреди в кметство „Долно Езерово“, всеки работен ден, в рамките на обявеното работно време на администрацията.

3. За домакинствата от комплексите „Славейков“, „Изгрев“ и „Зорница“:

В периода 25-31 юли 2023 г. представители на домакинства от комплексите, които са одобрени за подмяна на старите печки на твърдо гориво с нови екологични уреди по проект „Намаляване замърсяването с фини прахови частици в кв. „Долно Езерово“, гр. Бургас“, могат да подпишат договорите за предоставяне на заявените уреди в сградата на дирекция „Стратегическо развитие“ в Община Бургас, находяща се на ул. „Св. Климент Охридски“ № 3, зад фонтана при подлеза на Операта, всеки работен ден, в рамките на обявеното работно време на администрацията.

4. За домакинствата от ж.к. „Меден рудник“:

В периода 25-31 юли 2023 г. представители на домакинства от „Меден рудник“, които са одобрени за подмяна на старите печки на твърдо гориво с нови екологични уреди по проект „Намаляване замърсяването с фини прахови частици в кв. „Долно Езерово“, гр. Бургас“, могат да подпишат договорите за предоставяне на заявените уреди в сградата на кметството в ж.к. „Меден рудник” до бл. 426, в рамките на обявеното работно време на администрацията.

Договорите за предоставяне на нови отоплителни еко уреди се сключват между Община Бургас и подалото заявление физическо лице или негов упълномощен представител, при представяне на лична карта и документ за оправомощаване.

Напиши коментар Коментари

Оставете коментар

Задължителните полета са маркирани със*

Loading...