Ръководител на проекта е проф. д-р Мария Нейчева, декан на Центъра по икономически и управленски науки в БСУ.

Разработката беше оценена с 99 от 100 възможни точки в област „Обществени науки“, която освен икономиката, включва и политическите науки, правото, социологията, психологията, журналистиката и библиотечното дело.

Единственият по-висок резултат за цялата 2022 г. във всички области на науката в България – оценка със 100 точки, е присъден само на проект в областта на химическите науки, внесен от Института по органична химия на Българската академия на науките.

Проектът на БСУ е с продължителност три години. Ще се провеждат изследвания чрез анкети, фокус групи, ще се търсят решения за профила на предприемачите особено в региона на Черно море. Ориентиран е към споделяне на резултатите с органите, финансиращи малките и средни предприятия и стимулиращи заетостта в секторите.

Напиши коментар Коментари

Оставете коментар

Mandatory fields are marked with *