Това съобщи зам.-министърът на образованието и науката проф. Генка Петрова по време на научната конференция с международно участие ,,Социалната работа в променящия се свят – образование, изследвания, политики и практики”.

Тя изтъкна, че практическото обучение е изключително важно за добрата подготовка на студентите – бъдещите социални работници. „Висшите училища полагат усилия за обезпечаване на качеството на практическата подготовка на студентите, като за целта сключват договори с организации, работещи в тази сфера“, отбеляза проф. Петрова.

Според Рейтинговата система на висшите училища в Република България безработицата сред завършилите социални дейности е много ниска – между 2-4% в различните висши училища, а приложението на придобитото висше образование е между 43-63%.

Проф. Петрова акцентира върху необходимостта от разяснителна и популяризираща дейност на университетите за това колко важни за обществото са социалните дейности, от разширяване на възможностите за провеждане на студентски практики и стажове и изграждане на здрави връзки с бизнеса в сферата на социалните услуги за осигуряване на подготвени кадри в тази област.

Тя посочи, че конкретна възможност е предвидена и в рамките на подготвяната от Изпълнителната агенция „Програма за образование“ процедура „От висше образование към заетост“ по Програма „Образование“ 2021–2027 година. По тази процедура ще се осигури възможност за въвеждане на дуално обучение във висшето образование. Социалните дейности биха могли много успешно да се включат в този вид обучение, за да се изградят още по-здрави и устойчиви връзки с пазара на труда, смята проф. Петрова.

В конференцията, чийто домакин бе Факултетът по педагогика на СУ „Св. Климент Охридски“, участва и министърът на труда и социалната политика Иванка Шалапатова, проф. д-р Флорин Лазар, Университет в Букурещ, член на УС на Европейската асоциация на училищата по социална работа (EASSW), доц. Росица Симеонова, председател на УС на Българската асоциация за образование по социална работа, Директорът на дирекция „Контрол, мониторинг и лицензиране“ в Агенцията за качество на социалните услуги Диана Петрова, и преподаватели от висши училища.
www.mon.bg

Напиши коментар Коментари

Оставете коментар

Mandatory fields are marked with *