Цел на разговорите беше задълбочаване партньорството, подобряване на механизма за сътрудничество, намаляване на административната тежест и елиминиране на нелегалните и корупционни практики, което да подпомогне легалната търговия с акцизни стоки.

„Надяваме се на активност от страна на бизнеса и на предложения, които да реализираме съвместно и които да бъдат насочени към подобряване на икономическата среда, в полза на легалния бизнес и срещу тези, които работят в сивия сектор, заяви директорът на Агенция „Митници“ Петя Банкова.
„Целта ни е да изработваме мерки, които да носят предвидимост и спокойствие за бранша“, коментира пред присъстващите Людмил Маринов, заместник-директор на Агенция Митници.

Като първа стъпка в стратегията за по-активна комуникация с бизнеса, новото ръководство на Агенция „Митници“ предложи облекчаване на административната тежест чрез ускорен механизъм за обработване на запитвания, постъпили от бизнеса към Агенцията, както и регулярни срещи в различни формати с икономическите оператори, на които да се обсъждат текущи въпроси, предложения и мерки.

По предложение на бизнеса беше обсъдена и възможността с участието на държавните институции и бранша да се изготви анализ на пазара, който да даде актуални данни за размера на сивия сектор и да идентифицират проблемните области. Предложението срещна подкрепа от страна на ръководството на Агенция „Митници“.
Болшинството от представителите на бранша се обединиха около тезата, че акцизните складове са силно регулиран сектор, а проверките на обектите за търговия на дребно трябва да продължат да бъдат синхронизирани между различните отговорни институции и усъвършенствани от гледна точка на таргетиране.
Въпреки че винаги има върху какво да се работи, виждаме усилията от страна на митническата администрация за подобряване на средата, коментираха от бранша.

4003,2 млн. лв. са общите приходи, администрирани от Агенция „Митници“, на водещите икономически оператори в енергийния сектор за 2023 г. От тях 2650 млн. лв. са приходите от акциз, 1350 млн. лв. са приходите от ДДС от внос и 1,3 млн. лв. са постъпленията от мита.

През миналата година като доказателства са обезпечени или са иззети енергийни продукти в размер на 97 655 л и 45 418 кг.

В следващите дни такива срещи ще се проведат и с представители на другите сектори за производство и търговия с акцизни стоки.

Освен директорът на Агенция „Митници“ Петя Банкова в срещите участват и двамата заместник-директори на институцията Людмил Маринов и Георги Александров, както и директорът на дирекция „Информационни системи и аналитична дейност“ и с.д. главен секретар Кольо Колев.

Напиши коментар Коментари

Оставете коментар

Mandatory fields are marked with *