Социалната услуга ще се предоставя в апартамент от 80 кв. м., състоящ се от дневна, две спални, кухня и сервизни помещения, намиращ се в бл. № 462 в ж. к. „Меден рудник“.

Капацитетът на социалната услуга ще бъде за 6 жени с умствена изостаналост, а числеността на персонала от 3 социални експерти.

Потребителите на социалната услуга ще водят независим начин на живот, подпомагани от професионалисти. Те са хора с лека и умерена степен на умствена изостаналост, но с възможности за социална интеграция и ресоциализация.

Средствата за издръжка на Защитеното жилище ще се осигуряват от бюджета на проекта, като след приключването му, Община Бургас ще подаде заявление до Агенцията за социално подпомагане за осигуряване на устойчивост на новосъздадената услуга и осигуряване на финансов ресурс от държавният бюджет.

Изпълнението на проекта е част от цялостната социална политика на Община Бургас, за осигуряване на достъпни, качествени и ефективни социални услуги, отговарящи на нуждите на потребителите.

Напиши коментар Коментари

Оставете коментар

Mandatory fields are marked with *