Правото на Европейския съюз не позволява неизбирателно сбиране на данни за трафик и местоположение освен ако няма заплаха за националната сигурност. Това е записано в решение на Съда на ЕС. То е постановено по дело, заведено от два немски телекома – SpaceNet и Telekom Deutschland. Компанните обжалват разпоредби от немския Закон за далекосъобщенията, според които са задължени да пазят данни за клиентите си. Делото е започнало пред федералния административен съд в Германия. Той е поискал тълкуване от Съда на ЕС.

„Правото на Съюза не допуска национално законодателство, предвиждащо общо и неизбирателно съхраняване на данни за трафик и на данни за местонахождение като превантивна мярка за целите на борбата с тежката престъпност и предотвратяването на сериозните заплахи за обществената сигурност“, пише в решението на европейските съдии. От друга страна обаче те признават на отделните държави членки правото да въвежда законодателство, с което телекомите се задължават да съхраняват данни, но при условие, че „съответната държава членка е изправена пред сериозна заплаха за националната сигурност, която е действителна и настояща или предвидима“.

Подобно задължение може да подлежи на съдебен или друг контрол. Друго важно условие е събирането на данните е ограничено във времето. Германският закон позволява съхранение на голяма съвкупност от данни, посочва още съдът. Сред тях са информация за източника и местоназначението на повикването, датата и часа на началото и на края на връзката, или, в случай на предаване на кратки, мултимедийни или подобни съобщения — времето на изпращането и на получаването на съобщението, както и при мобилно ползване — знаците на клетката, която се използва от осъществяващата и от приемащата повикването линия в началото на връзка. Според разпоредбите тази информация трябва да се съхранява от компанията за период от четири или десет седмици.

Подобни данни позволяват да се направят доста точни изводи за личния живот на наблюдаваните лица, посочва съдът. Това не е първият път, в който институцията се произнася по такива въпроси. Предишните решения обаче са за съхранение на различен обем данни. Сега съдът потвърждава досегашната си практика.

„Добър ден за гражданските права“. Така немският министър на правосъдието Марко Бушман коментира съдебното решение. От поста му в туитър става ясно, че предстоят законови промени. „Сега бързо и окончателно ще премахнем задържането на данни без причина от закона“, написа той.

https://www.mediapool.bg

Напиши коментар Коментари

Оставете коментар

Mandatory fields are marked with *