Теренът е със широчина 30м. и дължина 20м. В североизточния ъгъл се проучва каменна постройка, чието предназначение все още не е ясно. Вероятно става въпрос за жилище от 12-13в. В пласта над нея са открити два оловни печата от 13в. с изображения на светци и надписи, които са свързани с кореспонденция, вероятно между висши духовници.
Южно от това място до момента са разкрити 10 погребения и препогребения. „Както и в съвременния свят, при смърт на близък роднина, той се погребва в гроба на по-рано починал член на семейството. Възможно е да има напластяване от 10-15 погребения едно върху друго“, обяснява Явор Иванов. До момента при разкопките са открити няколко скелета на деца и дори на бебе. Предполага се, че е погребано над някой от своите родители.
Човешките останки са добре запазени. Ориентирани са с глава на запад по християнския обичай. Керамиката, която е открита е от 11 до началото на 13 век. До момента не са открити гробни дарове, освен монети и керамика. Открити са още железни гвоздеи, но няма следи от дървена конструкция, в която да са били забити. Погребенията са в гробни ями.
Южно от този сектор се разкрива структура от малки и средно големи ломени камъни. Това може да е постройка в дълбочина или път до други структури, като тепърва ще се установи нейното предназначение. Тя ще даде по-обща картина върху това какво се намира в провлака между стария и новия град на Созопол. Там бяха извършени проучвания по време на строежа на водния цикъл 2012г-2013г. и беше открита еднокорабна църква срещу сградата на общината и други погребални структури.
При сегашните разкопки дълбочината, до която са стигнали археолозите е около 3м. Работата продължава в дълбочина, като очакванията са в средновековния некропол да има голяма наситеност с погребения и препогребения. Археолозите се надяват да се проучат погребалните обичаи на местните хора през Средновековието.
Според Явор Иванов в дълбочина се очаква да се открият други по-ранни погребения от 4в., по-надълбоко и римски, а най-отдолу и от Късно елинистичната епоха, каквито са открити в близост до обекта при предишни разкопки.
В югозападния ъгъл е открит голям питос – съд за съхранение на зърнени култури, но понякога и за погребения. Откритият на обекта съд е бил празен, но ще се изследва за органични останки.
Източно от него е разкрита малка дъга от ломени камъни и най-вероятно това е хоризонта на този средновековен пласт.
Източник:Община Созопол

Напиши коментар Коментари

Оставете коментар

Mandatory fields are marked with *