„Министерство на земеделието и храните ще подпомогне процеса по преразглеждане и обновяване на стандартите за производство на храни, така че те да могат да отговорят изцяло на осъвремененото европейско и национално законодателство.“ Това заяви заместник-министърът на земеделието и храните Александър Йоцев по време на среща, инициирана от Министерство на земеделието и храните за преглед на действащите национални стандарти, свързани с производството на храни. В срещата, проведена днес в МЗХ, участваха заместник-министърът на икономиката и индустрията Николай Павлов, директорът на дирекция „Техническа хармонизация“ на Министерство на икономиката и индустрията Силвана Любенова, директорът на Българския институт по стандартизация Ирен Дабижева, както и заместник-изпълнителният директор на БАБХ д-р Галя Викьова и директорът на дирекция „Политики по агрохранителната верига“ д-р Илиян Костов.

Заместник-министър Йоцев предложи да бъде изготвен въпросник, който да се изпрати до заинтересованите страни и браншовите организации, в това число представените в Националния съвет по храните, за да изразят своите становища относно необходимостта от прилагане и поддържане на действащите стандарти, като това бъде последвано от задълбочен преглед на тези стандарти и групирането им според необходимостта от преработване и осъвременяване, отпадане или запазване в непроменен вид. Директорът на Българския институт по стандартизация Ирен Дабижева припомни, че съгласно утвърдените процедури за работа на института, стандартите периодично се преразглеждат от технически комитет, който има правомощия да ги запазва, променя или отхвърля, като Министерство на земеделието и храните, което е член на този комитет, има възможност да направи мотивирано предложение за преразглеждане на стандарти, които не се съобразени с актуалните европейски и национални изисквания и регулации, валидни за производството на храни.

Участниците в срещата се съгласиха, че стартирането на такъв процес на преоценка е наложително, като това ще повиши доверието и на потребители, и на производители на храни и ще създаде по-висок интерес и конкурентна среда за прилагането на тези стандарти.
www.mzh.government.bg

Напиши коментар Коментари

Оставете коментар

Mandatory fields are marked with *