Целта е под наблюдението на специалисти и в приятна и дружелюбна атмосфрера те да се ангажират с различни полезни занимания и да имат възможност за разширяване на социалните контакти.

Дневните грижи и дейности, осъществявани от психолози, рехабилитатор и социален работник, ще бъдат насочени към забавяне на развитието на деменцията, включително забавяне на влошавашето на когнитивните, паметовите, двигателните способности и емоционалното състояние.

Предлаганата услуга ще даде възможност на близките им да продължат да упражняват своята трудова дейност, без притеснения за рисковете, които придружават техните роднини с деменция. Това ще намали настаняването в социални домове, което създава усещането за изоставяне и забрава.

Социалната услуга ще се предлага на адрес: гр. Бургас, ул. „Иван Богоров“ № 20, а капацитетът й е 10 потребители.

Услугата включва още:

– Целодневно обслужване от специалисти /психолози, ерготерапевт и рехабилитатор, социален работник/ във времето от 08.00 – 17.00 ч.;

– Осигуряване на две закуски /сутрин и следобед/ и обедно хранене /основно ястие и десерт/;

– Възможност за обедна почивка и сън;

– Осигуряване на пространство за социални контакти под формата на „Социално кафене“ с водещ на групата – психолог с опит в работата с дементно болни;

– Индивидуални психологически консултации за потребители и техните близки;

– Рехабилитация;

– Ерготерапия;

– Арттерапия;

– Музикотерапия;

– Организиране на интересни срещи и събития;

– Разходки на открито с придружител;

– При нужда консултация с лекар, чрез телестанция.

Включването в услугата ще става след одобрение по зададените критерии за приемане и проведено интервю с психолога на социалната услуга чрез попълване на тест и анкета.

Критерии за включване в Социална градина за възрастни хора „Грижовник“:

– Потвърдена диагноза деменция от различна генеза. Кандидатите трябва да представят медицинско становище от невролог;

– Възрастова група над 50 г.;

– Регистрация по постоянен адрес в община Бургас;

– Запазени навици за самообслужване, запазена двигателна активност;

– Отсъствие на сключен договор с други безплатни услуги, предоставени от Домашен социален патронаж Бургас („Асистентска подкрепа“, „Грижа в дома“) в периода на посещение на Социалната градина за възрастни хора „Грижовник“;

– Готовност да се използва услугата както се предлага: целодневна без възможност за почасова или полудневна грижа;

– Потребителите на Социалната градина за възрастни хора „Грижовник“ да бъдат придружавани сутрин и прибирани от близък/роднина;

– Кандидатите да бъдат без налични психиатрични заболявания.

Процедура за кандидатстване:

– Уверете се, че отговаряте на всички зададени критерии;

– Подайте документи за кандидатстване (лична карта за справка на кандидата и становища от невролог и попълнено заявление по образец/ на адрес: гр. Бургас, ул. „Иван Богоров“ № 20 от 08.30 до 16.30 часа всеки работен ден;

– След одобрението на документите ще получите обаждане от психолог за провеждане на интервю с кандидата и неговите близки в дома на кандидата или в офиса на Социалната градина за възрастни хора „Грижовник“. По време на срещата ще се направи психологическа оценка, чрез попълване на анкета и тест;

– Изчакайте резултата от интервюто;

– При получаването на положителен резултат, заповядайте да подпишете договор.

През първите месеци на функциониране на социалната услуга ще се заплаща единствено предоставената храна за месеца, която ще бъде в рамките на 160-190 лв. месечно.

* По-подробна информация за Социалната градина за възрастни хора „Грижовник“ можете да получите, като се обадите на тел.: +359 88 325 26 61 след 01.02.2024 г., 08.00 ч.

Напиши коментар Коментари

Оставете коментар

Mandatory fields are marked with *