Инициативата е на Форума за борба с лъженауката при БАН. Сред подкрепилите обръщението учени са имената на редица от най-видните български медици. През 2022 г. ректорите на медицинските университети в София, Пловдив и Плевен, оценявайки правилно вредите от хомеопатията и нейното преподаване, прекратиха всички форми на преподаване на хомеопатията в техните университети. Надяваме се, че нашият призив ще бъде чут и разбран правилно, тъй като цели укрепване на ефективността и авторитета на българското висше медицинско образование, се посочва в призива. Крайната ни обща цел е здравната ни система да се освободи от паразитиращите лъженаучни практики, да се повиши здравната култура на обществото ни и милиони българи да получават винаги само научнообосновано, ефективно и качествено лечение, отбелязват категорично учените. www.bas.bg

Напиши коментар Коментари

Оставете коментар

Mandatory fields are marked with *