По-задълбоченото разбиране на механизмите на действие на PARP инхибиторите, както и на функцията на тяхната мишена PARP1 представляват гореща тема в молекулярната онкология. Учени от лабораторията по геномна стабилност и център за модерна микроскопия „Sofia Eurobioimaging Center for Advanced Light Microscopy” към Институт по Молекулярна Биология-БАН (ИМБ-БАН) са част от тринадесет-членен интердисциплинарен екип, публикувал изследване на тема „PARP1-DNA co-condensation drives DNA repair site assembly to prevent disjunction of broken DNA ends“ в едно от трите най-престижни списания в света на биологията – Cell (IF: 64.5). Представителите на седем водещи европейски научни института, сред които и ИМБ-БАН, демонстрират как кондензацията на PАRP1 белтъка задържа краищата на увредена ДНК, за да позволи нейната поправка, и как инхибиторите на PАRP1, едни от най-мощните съвременни противоракови лекарства (olaparib), повлияват този процес. Това откритие хвърля светлина върху ролята на физични процеси като фазовото разделяне в поправката на ДНК, която пък предпазва организма от развитието на рак. Българските членове на екипа изследваха как мутации в PАRP1 променят кинетиката му на натрупване при ДНК повреди в живи клетки. Изследванията от българска страна са финансирани от Националната Пътна Карта за Научна Инфраструктура към Министерство на образованието и науката и Фонд „Научни изследвания“.
Източник: www.bas.bg

Напиши коментар Коментари

Оставете коментар

Mandatory fields are marked with *