Участие ще вземат шест отбора, състоящи се от трима души, като по регламент всеки отбор ще изтегли два казуса, посочени от представители на Окръжен съд-Бургас. Всеки отбор ще има по една минута да представи своята теза, а след това още пет минути, за да се аргументира по нея.

Инициативата няма да има състезателен характер, но въпреки това жури от трима действащи магистрати ще оцени представянето на отборите.

Това не е първото съвместно събитие между Младежкия център и съда. Миналата година ученици участваха във възстановка на съдебен процес по действителен случай. Младежите имаха уникалната възможност да усетят атмосферата в съдебна зала, да облекат съдийски и прокурорски тоги и да „влязат в обувките“ на системата, за да преценят това ли е попрището, в което биха искали да се развиват за в бъдеще.

*Проект № BGLD-2.001-0002 „Създаване на Младежки международен център – Бургас“ се реализира по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021.

Напиши коментар Коментари

Оставете коментар

Задължителните полета са маркирани със*

Loading...