По време на събитието представителите на бизнеса ще могат да направят подбор и среща със студенти и дипломанти в сферата на професионално направление „Електротехника, електроника и автоматика” и в сферата на Информационно-комуникационните технологии. В рамките на Кариерната борса ще се проведе Хакатон по технически проблем, зададен от участващите работодатели. Участието е напълно безплатно.

Инициативата е в рамките на проект „Модернизация на висшите училища: Технически университет – Варна, Технически университет – София, Технически университет – Габрово и Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020“.

Напиши коментар Коментари

Оставете коментар

Mandatory fields are marked with *