По време на форума беше проведен дебат за Директивата за прилагане на равно третиране и бяха приети Заключения на Съвета относно икономическото овластяване и финансовата независимост на жените.

В изказванията си по време на дебатите заместник-министър Лазаров подчерта, че България е създала законодателна рамка, която осигурява равни възможности за участие в обществения живот и ефективна защита срещу дискриминация на жените и мъжете. „В тази връзка основополагащ е Законът за равнопоставеност на жените и мъжете, който насърчава постигането на равнопоставеност във всички сфери на обществения, икономическия и политическия живот. Посредством неговото прилагане ние подкрепяме не само колективните, но и индивидуалните усилия, които да доведат до трайна промяна в общественото разбиране и преодоляване на остарелите разбирания за това какви трябва да бъдат ролите на жените и мъжете в обществото“, посочи Лазар Лазаров.

Той обърна внимание и върху важното значение на Националната стратегия за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за 2021 – 2030 г. за постигането на напредък в тази сфера. Заместник-министър Лазаров информира, че през тази година за седми път Министерството на труда и социалната политика ще връчи Отличителния знак за постижения в политиката по равнопоставеност между жените и мъжете.

В рамките на форума Лазар Лазаров проведе среща с унгарския държавен министър за семейството Агнес Хорнунг, на която бяха обсъдени приоритетите на предстоящото унгарско председателство на Съвета на ЕС през втората половина на 2024 г.

Напиши коментар Коментари

Оставете коментар

Mandatory fields are marked with *