Това е част от проект: „Подобряване на водния режим и управление на сукцесионните процеси във влажни зони с международно значение „Комплекс Ропотамо“, „Местност Пода“ и „Езеро Вая”, изпълняван от Регионална дирекция по околна среда и водите – Бургас, финансиран по Оперативна програма Околна среда 2014-2020 г. чрез Европейски фонд за регионално развитие и национално съфинансиране от Държавния бюджет на Република България.

Поканата на директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – Бургас Павел Маринов и екипа по проекта уважиха Галина Симеонова – Главен директор на Главна дирекция Оперативна програма „Околна среда“, кметът на Бургас Димитър Николов, Тихомир Райчев – главен архитект на Община Бургас, зам.-областният управител Пламен Янев, директорът на ВиК – Бургас инж. Ганчо Тенев, Янчо Райков – началник РДНСК – Бургас и други.

„Срещите ми с всички, които се занимават с тази дейност, показаха, че този проект е важен за Бургас. Радвам се, че РИОСВ пое ангажимента да бъде бенефицент на проекта. Резултатите ще са в полза на града и ще укрепят тази крехка и трудна за балансиране система между езеро Вая и Черно море. Очаква ни тежко лято – за изпълнителите и за бенефициента. Проектът цели опазване на природата и живота във Вая – неговия обменен процес с Черно море и запазването на тази важна екосистема. Каналът е малка кръвоносна система за тази толкова важна мини екосистема край морето“, заяви г-жа Галина Симеонова, ръководител на УО на ОПОС.

„Този проект е изключително важен. Ние непрекъснато получаваме информация, че Вая боледува, тъй като има завишен приток на сладки води и проблем с вливането на морски води в езерото, което предизвиква и по-високо ниво на заблатяване. Това са мащабни проблеми, изискващи мащабни решения. Мисля че това е първата крачка.“, коментира кметът на Община Бургас Димитър Николов.

Церемонията се проведе на строителната площадка. На терена изпълнителят „ХИДРОИНЖЕНЕРИНГ БУРГАС“ ДЗЗД показа, че техниката е в пълна готовност и строителните дейности вече са в ход.

Общата стойност на проекта е 8 427 161 лв. от които 7 163 087 лв. от Европейски фонд за регионално развитие и 1 264 074 лв. национално съфинансиране.

Строително-монтажните работи на обекта трябва да бъдат извършени до 30.09.2023 г. Чрез реализацията им ще се създадат условия за увеличаването на хидравличния капацитет на отточния канал Вая – Черно море, за намаляване на неблагоприятното хидравлично натоварване на езерото и подобряване на водния му режим.

Напиши коментар Коментари

Оставете коментар

Mandatory fields are marked with *