Много от тях цъфтят в продължителен период от време от началото на пролетта до късна есен. Така се търси и декоративен ефект.

В разделителната ивица на улицата, с оглед осигуряване на видимост за шофьорите, е засадена издръжлива иглолистна растителност, съобразена с морския и средиземноморски климат. Тя не произвежда голяма листна маса, която пада и иска редовно почистване. В разделителната ивица са засадени 98 дървета от видовете аризонски кипарис, пирамидален кипарис, пиния, атласки кедър.

Отстрани на улицата са засадени 131 широколистни дървета от видовете южна копривка, източен платан и нов вид декоративна черница, която не образува капещи и цапащи плодове.

Отделно са засадени много храсти от видовете бодлея, форзиция, дървовидна ружа, ранен жасмин и други.

Ремонтът е по проект BG16RFOP001-7.001-0038 „Пилотна инициатива за свързаност в Югоизточния регион – Подобряване на свързаността на второстепенната и третостепенната пътна мрежа в област Бургас с Трансевропейската транспортна мрежа за товари и пътници чрез реконструкция на пътища, в т.ч. строителство, реконструкция, рехабилитация и ремонт (основен и/или текущ) на републикански, горски и общински пътища“, финансиран от ОПРР.

* Връзката за кв. „Долно Езерово“ не е общински път, а част от републиканската пътна мрежа! Нейният ремонт трябва да се осъществи от АПИ, за което се води активна комуникация.

Напиши коментар Коментари

Оставете коментар

Mandatory fields are marked with *