(EUKI) При изпълнението му тя ще си партнира със Столична Община и Българска соларна асоциация.

Целта е създаване и прилагане на ефективни мерки и инструменти, които да улеснят гражданите, институциите и представителите на бизнеса в градовете Бургас и София при вземането на решение за инвестиране във фотоволтаични централи върху покривите на сградите, в които живеят, работят или упражняват търговска дейност.

За да стартира ефективно взаимодействие между партньорите, трябва да се подпише общо споразумение. Затова кметът Димитър Николов поиска от местния парламент да подкрепи инициативата на следващото си заседание.

 

Основните дейности по проекта с участието на Община Бургас ще бъдат следните:

* Определяне на потенциала на градовете Бургас и София за производство на слънчева енергия.

* Извършване на подходящо заснемане на териториите на Бургас и София от въздуха. Определяне на броя панели на база заснемане и обработка на информацията.

* Актуализиране на енергийните стратегии на двата града въз основа на новата информация.

* Разработване на публична дигитална платформа. Синхронизиране на информацията в ГИС платформа със свободен достъп.

* Създаване на лесен за употреба модул, където всеки ползвател след избиране на покривно пространство може да види информация за:

– Броя на панелите, които могат да се поставят;

– Количество енергия, която би могла да се генерира;

– Количество собствено потребление, което може да се покрие със слънчева енергия;

– Години за възвръщане на инвестицията и др.

* Обучения за разясняване на условията за кандидатстване с проекти за ВЕИ.

* Техническа помощ за граждани. Изготвяне на наръчник за изпълнение на фотоволтаична централа (от идеята до въвеждането в експлоатация).

* Създаване на енергиен офис за предоставяне на административна и техническа помощ на граждани и бизнес, свързана с енергийна ефективност и ВЕИ.

 

 

Напиши коментар Коментари

Оставете коментар

Mandatory fields are marked with *