• 12 Апр 2021
Тринадесет държави членки на Европейския съюз са постигнали съгласие по седем критерия