• 17 Ное 2020
Това ще става чрез електронните, а не само чрез печатните медии. Изменя се и срокът, в който може да се оповести приемането на финансовата рамка. Дните, през които съветниците могат да се запознаят с нея стават 14, вместо досегашните 10 дни.

НА КОЙ ВЯРВАТЕ ЗА КОНФЛИКТА МЕЖДУ РУСИЯ И УКРАЙНА?

Изберете един отговор!