Инспекторите по труда установиха над 55 300 нарушения за първите три месеца на годината

Контролните органи на ИА „Главна инспекция по труда“ са извършили почти 11 970 бр. проверки в 11 300 предприятия с 579 280 работници и служители, заети в тях. Общият брой на констатираните нарушения на трудовото законодателство е 55 322. Нарушенията на разпоредбите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд са 28 772 бр. По осъществяването на трудовите правоотношения са констатирани 26 249 бр. И през 2024 г. във фокуса на Главна инспекция по труда остава превенцията на недекларирания труд с акцент към работата без сключен трудов договор. За първите три месеца на годината са установени 735 случая на работа без регистриран в Националната агенция за приходите трудов договор. С цел засилване присъствието на контролните органи на обекти, които са рискови по отношение полагане на недеклариран труд, през цялата година ще се извършват проверки за бърз контрол специално насочени към законосъобразното възникване на трудовите правоотношения. Инспекторите по труда имат правомощие да спират обекти, машини и съоръжения, когато установените нарушения пряко застрашават живота и здравето на работещите. От началото на годината тази мярка е приложена 118 пъти. Тя се използва с цел превенция на тежки трудови злополуки, а в някои случаи води и до спасяване на човешки живот. За първото тримесечие на 2024 г. са съставени 465 бр. актове за установяване на административни нарушения. Сумата на влезлите в сила наказателни постановления е над 4.4 млн. лв. Установените забавени трудовите възнаграждения на работещите са над 2.8 млн. лв. Благодарение на инспекторите по труда за първите три месеца на 2024 г. са изплатени над 1.7 млн. лв. забавени възнаграждения, включително и суми за предишни периоди. През месец февруари 2024 г. Главна инспекция по труда стартира националната кампания „Прибери се у дома след работа! Там някой те очаква.“ с подкрепата на Министерството на труда и социалната политика. В рамките на информационната кампания се провеждат регионални конференции с акцент върху безопасността и здравето при работа. Целта е на областно ниво заедно с представителите на социалните партньори и работодателите да се обсъди проблемът за трудовия травматизъм и да се повиши информираността за спазването на правилата за безопасност от страна на работодателите и работниците. Досега са организирани информационни събития в градовете Пазарджик, Враца, Бургас и Сливен. От началото на 2024 г. Инспекцията по труда сключи Споразумения за сътрудничество и съвместна дейност с университети в град София. Във връзка с поетите по тях ангажименти представители на Агенцията участват в кариерни форуми и изнасят лекции пред студентите с цел повишаване информираността им за техните права и задължения при започване на работа, както и с основните правила за безопасна работа и защо е важно да се спазват, когато полагат труд. До края на годината лекции със същите акценти от трудовото законодателство ще бъдат представени и пред младежи от училищата, защото те са бъдещи участници на пазара на труда.

Видео

Коментари

You have no rights to post comments

НА КОЙ ВЯРВАТЕ ЗА КОНФЛИКТА МЕЖДУ РУСИЯ И УКРАЙНА?

Изберете един отговор!

Най-четени

Министър Коритарова разпореди спешни мерки за обезопасяване на критични точки по републиканската пътна мрежа

  • 23 Май 2024
  • 611
Регионалният министър настоя за подобряване на координацията между институциите за улесняване на пътуването в дните с натоварен трафик

Публично четене на Библията на открито ще се състои в Русе по случай 24 май

  • 23 Май 2024
  • 618
На 24 май - Деня на Светите братя Кирил и Методий, на българската писменост, просвета и култура и на славянската книжовност, в Русе ще се състои публично четене на Библията на открито.

БУРГАСКИТЕ АРХИТЕКТИ ОРГАНИЗИРАТ КРЪГЛА МАСА И ПРЕДСТАВЯТ КНИГА НА 27 МАЙ

  • 23 Май 2024
  • 628
Регионалните бургаски колегии на Камара на архитектите в България и Съюз на архитектите в България организират две събития, които ще се проведат на 27 май в Културен център „Морско казино“.

СВЕТОВНАТА ВОЛЕЙБОЛНА ЗВЕЗДА МАТЕЙ КАЗИЙСКИ ОТКРИВА BEACH ARENA BURGAS НА 1 ЮНИ

  • 23 Май 2024
  • 594
Още една зона за плажни спортове ще се превърне в любима локация за бургазлии и гости на града това лято.