« април 2024 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Най-добрият Интернет, Цифрова и IP телевизия в град Бургас от RN TV !!!

Омбудсманът алармира: Текстове в наредбата за цените на електроенергията нарушават правата на потребителите

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати становище до председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) Иван Иванов по Проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 14 март 2017 г. за регулиране на цените на електрическата енергия (НРЦЕЕ), в което алармира за текстове, които създават предпоставки за нарушаване правата на потребителите на електрическа енергия. В проекта е предвидена отмяна на чл. 9 от действащата НРЦЕЕ, съгласно който комисията коригира необходимите приходи и/или цени на енергийното предприятие за всеки ценови период в зависимост от изпълнението на показателите за качество на енергията и за качество на обслужването през предходната година. В тази връзка проф. Ковачева е категорична, че отмяната на цитираната разпоредба е предпоставка за нарушаване на основни принципи при изпълнение на регулаторните правомощия на КЕВР, сред които е и осигуряването на необходимите мерки за снабдяване на клиентите с електрическа енергия с определено качество. Подчертава още, че липсват мотиви в Доклада на работната група кое налага отпадането на посочената разпоредба. Диана Ковачева настоява действащата норма на чл. 9 от НРЦЕЕ да се запази, като се прецизира, така че да е относима за регулираните от КЕВР цени за достъп и пренос през електроразпределителните мрежи. „Смятам за необходимо да напомня, че по време на общественото обсъждане през 2021 г. на цените в сектор „Електроенергетика“ бе поет ангажимент от КЕВР за промяна на Методиката за отчитане и изпълнение на целевите показатели и контрол на показателите за качество на електрическата енергия и качеството на обслужване на мрежовите оператори, обществените доставчици и крайните снабдители (Методика), така че показателите за качество да не се отчитат за цялата лицензионна територия, тъй като това изкривява резултата. Необходимо е да се отчитат на определени по-малки територии. По този начин ще е ясно къде има проблем с качеството, къде съответно потребителите би следвало да получават компенсации заради влошеното качество на електрическата енергия. Въпреки това, до момента Методиката не е изменена“, подчертава омбудсманът. Посочва, че в чл. 37г, ал. 3 е предвидено определяне на компонентната от цената на крайния снабдител в случай, че не е определена базова стойност по ал. 1. Акцентира, че в Закона за енергетиката (ЗЕ) определянето на базовата стойност със закона за държавния бюджет за съответна година и/или програма, приета от МС, е предвидено като безусловно задължение, а не като правна възможност. Посочва още, че е недопустимо правомощията на КЕВР, установени със ЗЕ, да се допълват с наредба. „Освен това, от мотивите не става ясно как е определена горната граница на компонентната – до 7 на сто, както и кои икономически обосновани разходи на крайните снабдители се включват в нея“, подчертава общественият защитник. Допълва и че в чл. 37г, ал. 5 е предвидено компонентната да не надвишава размера на тази, определена за предходния ценови период, индексиран с инфлационен индекс за предходната календарна година на основата на данни от НСИ. „Възразявам срещу прилагането на инфлационен индекс, тъй като той отчита изменението на цените на определени видове стоки и услуги, потребявани от домакинствата за определен период от време, като: хранителни продукти; алкохолни и безалкохолни напитки; облекло и обувки; жилищно обзавеждане; здравеопазване; развлечения и култура; ресторанти и хотели, които нямат непосредствено и пряко влияние при определянето на разходите на енергийните предприятия. Увеличението по този начин на цените не е икономически обосновано. Освен това, в така разписаната норма не става ясно кой индекс се взима предвид – годишен/средногодишен“, категорична е проф. Ковачева. Тя обръща внимание и на друг факт - от разпоредбата на чл. 37д не става ясно в какъв срок КЕВР трябва да предостави информацията на министъра на енергетиката и каква информация ще се предоставя за целите на определяне на базовата стойност. „Съгласно чл. 37е, ал. 1, компенсацията за покриване на част от разходите на битовите клиенти е разликата между постигнатата средно претеглена цена на пазарен сегмент „Ден напред“ и определената със закона за държавния бюджет за съответната година и/или програма, приета от МС, базова стойност на ел. енергия за 1 MWh, която битовият клиент следва да заплаща. Това е в потвърждение на гореизложеното, че определянето на базовата стойност е предвидено като задължение“, подчертава Диана Ковачева. Омбудсманът алармира, че ако КЕВР приема обратното, след като се предлага начин за изчисление на компонентата в случай, че не е определена базова стойност, това буди недоумение защо не е предвиден и такъв начин за изчисляване на компенсацията. Посочва още, че ако няма определена базова стойност, няма да има и определена компенсация. Допълва и че липсва разписана процедура по какъв начин и кога компенсацията ще се отразява в сметките на потребителите, както и относно възможността за заплащане на цялото или за част от закупеното количество електроенергия, за диференциацията й и кога ще се прилагат тези възможности. Ковачева посочва още, че на практика не става ясно и коя предходна година ще се взема предвид – преди регулаторния период 2024-2025 г. или преди регулаторен период 2023-2024 г. Не на последно място общественият защитник подчертава необходимостта за промяна в общите условия на енергийните предприятия, в частта която се отнася до информацията, която ще се предоставя на битовите клиенти във фактурата. Посочва, че е необходимо да се предвиди бърз и ефективен механизъм за изплащане на обезщетения на битовите клиенти при некачествено предоставяне на услуги. „Наложително е и провеждането на широка информационна кампания относно въвеждането на новите правила на ценообразуването за битовите потребители на ел. енергия, като бъдат публикувани и образци на фактури за битово потребление, в зависимост от вариантите, предвидени в Проекта. Очаквам да направите обективен анализ на изложеното и предприемете необходимите мерки в защита правата на потребителите на електрическа енергия“, заключва омбудсманът.

Видео

Коментари

You have no rights to post comments

НА КОЙ ВЯРВАТЕ ЗА КОНФЛИКТА МЕЖДУ РУСИЯ И УКРАЙНА?

Изберете един отговор!

Най-четени

ПРЕДСТАВИХА КОНЦЕПЦИЯТА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВ МЕЖДУНАРОДЕН АКАДЕМИЧЕН ЦЕНТЪР В БУРГАС

  • 16 Апр 2024
  • 138
Изграждане на международен академичен център предвижда концепцията за интегрирани териториални инвестиции „История, съвременност и бъдеще в хармония.

Близо 500 000 души обявиха доходите си пред НАП

  • 16 Апр 2024
  • 137
Близо 500 000 души са декларирали доходите си пред НАП две седмици преди изтичане на крайния срок – 30 април.

Собствениците на незаконно поставени каравани започнаха да ги премахват от държавните имоти, останалите ги грозят солидни глоби

  • 16 Апр 2024
  • 137
Междуведомствената комисия, организирана по инициатива на областния управител на област Бургас Пламен Янев, продължава с щателните проверки за незаконно поставени каравани, палатки и кемпери върху територията на морски плажове, гори, земеделски имоти, защитени територии и местности в област Бургас – всички имоти държавна собственост.

Журналистите в Гърция стачкуват заради липсата на колективни трудови договори

  • 16 Апр 2024
  • 127
Гръцките журналисти провеждат 24-часова стачка във вторник в знак на протест срещу отказа на работодателите да подпишат колективни трудови договори в частните медии, ниските заплати и заплахата за плурализма, съобщиха техните синдикати.

Олимпийският факел на Париж 2024 г. е запален в древна Олимпия

  • 16 Апр 2024
  • 153
Факелът за Олимпийските игри в Париж през 2024 г. беше запален в древна Олимпия на традиционна церемония във вторник, отбелязвайки последния участък от седемгодишната подготовка за началото на игрите на 26 юли.